Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg – nu en miljödiplomerad kommun

Miljödiplomeringen är en del av kommunens klimat- och miljömålsarbete. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. I Lekebergs kommun är den mest betydande miljöaspekten i systemet kommunens klimatpåverkan.

Logotyp för Svensk miljöbas som miljödiplomerar verksamheter

Kommunen arbetar aktivt för att begränsa klimatpåverkan samt att nå de övriga nationella miljömålen.

Vi är väldigt stolta över att Lekeberg nu är en miljödiplomerad kommun. Det är en prioriterad fråga som vi målmedvetet arbetat med över en längre tid. Tillsammans ska vi bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar och begränsning av förorening där miljölagstiftningen utgör en lägsta nivå säger Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Lekebergs kommun.

Sydnärkes miljöförvaltning har samordnat miljödiplomeringsarbetet tillsammans med kommunledning och miljöinspiratörer.

En avgörande faktor till att vi nu lyckats bli miljödiplomerade är det breda engagemanget från våra medarbetare, och framförallt våra miljöinspiratörer i kommunen, säger Martin Willén, kommundirektör i Lekebergs kommun.

Mer information

Miljödiplomeringen ingår i Svensk Miljöbas, som kvalitetssäkrar miljöledningssystem och de organisationer som driver dessa. Mer information om Svensk Miljöbas finns på www.svenskmiljobas.se.

Senast publicerad: