Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg i topp vad gäller företagsklimat i länet

Lekebergs kommun är fortsatt i topp vad gäller Svenskt näringslivs enkätundersökning.

Det sammanfattande värdet landar i år på 4,39 vilket innebär att Lekebergs kommuns värde höjts från förra året, då det sammanfattade värdet låg på 4,14. Lekebergs kommun placerar sig som nummer ett i länet när det gäller företagsklimatet enligt det sammanfattade omdömet. I Lekeberg upplever företagen att råd och vägledning är riktigt bra enligt en ny fråga i enkäten.

- I Lekeberg anser vi att välfärd hänger ihop med företagsamhet. Det är företagare och företagsamma människor som gör välfärden möjlig. Kommunen ska stå för service till kommunens invånare och företagare. Politiker och tjänstepersoner ska vara lyhörda, okomplicerade och lättillgängliga, säger kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson.

Arbetar efter företagens behov

Kommunen har jobbat med ett flertal områden som företagen valt att lyfta fram för att öka näringslivsklimatet. De områden som man arbetat med är lägre skatter och avgifter tillsammans med ökad samverkan med skolan, förbättrad infrastruktur och IT-nät. Upphandling är också ett prioriterat område varför man satsat på att genomföra informationstillfällen, seminarier och nu senast med Svenskt näringsliv och Företagarna som arrangör, en anbudsskola.

- När vi jobbar med näringslivsfrågor utgår vi från det som företagen uttrycker behov av och där vi kan påverka i någon mån. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och utvecklas i Lekeberg och vår roll är bland annat att vara möjliggörare, säger Anna Andréasson, näringslivs- och utvecklingschef i Lekebergs kommun. 

- Möjliggörare men inte nödvändigtvis alltid utförare, säger Wendla Thorstensson. Det handlar också om den viktiga samverkan som gjort resan möjlig och att upprätthålla den riktning vi nu stakat ut, avslutar hon.

Mer information finns här: http://www.foretagsklimat.se/lekeberg

För mer information kontakta

Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (C)
0585-488 27, e-post: wendla.thorstensson@lekeberg.se

Anna Andréasson, näringslivs- och utvecklingschef
0585-489 27, e-post: anna.andreasson@lekeberg.se


Senast publicerad: 2018-05-15