Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg i topp i mätning om företagsklimat

Lekeberg klättrar upp i täten i länet i den nationella servicemätningen Företagsklimat 2016. Med ett nöjd kundindex på 81 (av 100) toppar Lekeberg rankingen i länet och placerar sig som femma totalt bland de 139 kommuner i Sverige som ingått i mätningen.

”Roligt att vårt arbete och politiska inriktning upplevs som positivt av företagare i Lekeberg! Jag är övertygad om att dialogen och det goda samspelet mellan företagen och kommunen bidrar till Lekebergs attraktivitet. Det handlar om en positiv inställning till företagande, att vi ser kommunen som en möjliggörare men inte nödvändigtvis utförare, att vi vill skapa möjligheter till snabb dialog genom företagsbesök och företagarfrukostar som föder goda idéer och förståelse för varandras olika roller. Och att allt detta vilar på viljan att ta vara på den kunskap och drivkraft som finns hos företagarna i Lekeberg” säger Wendla Thorstensson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg.

Mätningen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg och jämför kvaliteten i kommunernas myndighetsutövning och service mot företag i 139 kommuner. Alla kommuner i Business Region Örebro deltar i undersökningen.

Jämförelsen bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Företagen har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd.

”Vi är väldigt glada åt det positiva resultatet och att våra företagare är så nöjda med de kontakter de har haft med oss. Samtidigt är vi ödmjuka inför att det hela tiden finns behov av förbättringar i vårt arbete med service till företagen. Det viktigaste för oss är att långsiktigt hålla i vårt förbättringsarbete kring den kommunala servicen som en del i vårt vilja att Lekeberg ska fortsätta vara en bra kommun att driva företag i” säger Anna Andréasson, näringslivs- och utvecklingschef i Lekeberg.

Mätningen visar också att snittvärdet för nöjd kundindex (NKI) har ökat från 71 till 75 för de elva kommunerna som ingår i Business Region Örebro. Lekeberg kommun, med NKI 81, har bäst resultat av de undersökta kommunerna i regionen och har också gjort den största förbättringen jämfört med förra mätningen.

”Utvecklingen för hela Business Region Örebro är ett gott exempel på vad lagarbete kan skapa, oerhört positivt för vår region och därmed även för oss” avslutar Anna Andréasson.

Senast publicerad: 2017-04-25