Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg i topp i årets NKI-ranking

Lekebergs kommun toppar årets NKI-ranking tillsammans med Ljusnarsberg och Örebro.

Företagen ger regionens kommuner ett gott betyg i myndighetsservice i SKLs undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2018”. Ljusnarsberg toppar Nöjd Kundindex (NKI) i länet, medan Lekeberg klättrar till plats 11 i rankingen av 171 kommuner. Örebro kommun placerar sig högst bland jämförbara större kommuner med mer än 100 000 invånare.

Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning i snitt har höjts i hela regionen.

-Vi ser vikten av fortsatt samverkan för att dialogen och samsynen mellan myndighetsområdena ska öka både lokalt och regionalt. Nu fortsätter arbetet genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden baserat på undersökningen, säger Helena Aronsson Verksamhetsledare för Business Region Örebro.

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats

Kontaktperson
Anna Andréasson
0585-48 927
anna.andreasson@lekeberg.se

NKI

* Ljusnarsberg hade för få ärenden för att få delta i rankingen

Senast publicerad: