Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg har länets bästa företagsklimat

Även i år placerar sig Lekebergs kommun högt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Lekebergs kommun ligger på en 21:a plats när Svenskt Näringsliv gick ut med årets ranking över företagsklimatet i Sverige. Det ger Lekeberg en topplacering bland länets kommuner.

Lekeberg som är en kommun med många aktiva företagare behöver ha ett bra företagsklimat. Att vi rankas så högt visar att företagarna uppskattar det företagsklimat som vi tillsammans har skapat, säger Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande.  

Att Lekebergs kommun har rankats högt i år igen visar på att näringslivsfrågorna är en naturlig, viktig och integrerad del i kommunens utvecklingsarbete, berättar Gustav Olofsson, tf Kommundirektör.  

Om rankingen

Syftet med rankingen som Svenskt Näringsliv står bakom är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Här kan du se hur Lekebergs kommun placerade sig i de olika faktorerna.

Senast publicerad: