Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekeberg får pris för bästa tillväxt i Örebro län

Företagen i Lekebergs kommun går bra, vilket gör att Lekeberg får utmärkelsen Bästa Tillväxt 2018 i Örebro län. Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. 

Lekeberg bästa tillväxt

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som delar ut priset i syfte att belöna en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

– Det finns två saker som karaktäriserar näringslivet i Lekeberg. Det är framåtanda och samarbetsvilja, säger Anna Andréasson, näringslivschef i kommunen. Här finns en gedigen entreprenörsanda som avspeglar sig i antalet företag i kommunen. Med närmare
1 000 företag, både små och medelstora, och en befolkning på drygt 8 000 invånare måste vi vara en av de mest företagstäta kommunerna i hela länet per capita.

Dialog och nära samarbete

Anna Andréasson bekräftar också att det bakom den positiva utvecklingen finns en bra dialog och ett nära samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. I olika sammanhang träffas såväl företagare som politiker och tjänstemän för att diskutera och lyfta aktuella frågor som upplevs som betydelsefulla.

– Det gör att man lär känna varandra och då är det också enklare att framföra både önskemål och synpunkter på det man inte är helt nöjd med, förklarar Anna Andréasson. Från politiskt håll har man också gjort klart att näringslivets utveckling är och ska vara ett prioriterat område inom den kommunala verksamheten. Det handlar helt enkelt om att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Läs hela artikeln här

Kontakt:
Anna Andréasson
Näringslivschef, Lekebergs kommun
0585-48 927

Senast publicerad: 2018-11-15