Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Frostiga gräsvippor

Lekeberg är en av de tryggaste kommunerna i landet

Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. I årets ranking placerar sig Lekebergs kommun på plats nummer 8 av 290.

Rankingen utgår från fyra kriterier per 1000 invånare:

1. Lägst antal anmälda våldsbrott
2. Lägst antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott
3. Lägst antal utvecklade bränder i byggnad
4. Antalet sjukhusvårdade till följd av olyckor

Brottsförebyggande samarbeten

Kommunens goda placering är ett resultat av det väl fungerande samarbetet mellan kommunen och polisen. Vi har bland annat regelbundna möten angående den aktuella lägesbilden. Lekebergs föreningsliv och aktiva civilsamhälle är också en viktig faktor i det brottsförebyggande arbetet, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Senast publicerad: