Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Två studenter står i ett biblotek

Läs till ett slutbetyg!

Är du en av dem som har ett samlat betygsdokument med betygen IG, G, VG och MVG? Ta nu chansen och läs till ett slutbetyg. Efter den 1 juli 2021 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen.

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på Komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats längre än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

I dagens kommunala vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015, vilket senare har förlängts i omgångar, nu senast till och med den 1 juli 2021.

Denna förlängning av övergångsperioden för slutbetyg innebär och öppnar upp för fler att färdigställa sitt slutbetyg och därmed ges grundläggande behörighet till vidare studier. Efter att övergångsperioden löpt ut, läser man istället mot en gymnasieexamen, antingen en högskoleförberedande eller en yrkesförberedande. Det kan komma att innebära att du inte kan tillgodoräkna dig alla dina redan betygsatta kurser in i din gymnasieexamen.

Varför slutbetyg?

  • Det ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, folkhögskolan och universitet/högskola.
  • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar det vid anställning.
  • Det är en värdehandling i din framtid.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Jenny Torby, studie- och yrkesvägledare, jenny.torby@lekeberg.se.

Senast publicerad: