Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska det tas särskild hänsyn till kunskaper inom ekonomi och kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Förslag skickas in senast 16 november

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Örebro län skickas till Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, 791 84 Falun.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Senast publicerad: 2018-11-02