Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Jordbruksverket går nu ut och informerar om den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats för att förhindra att smittan sprids vidare. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor.

Senast publicerad: 2018-06-18