Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämndens ledamöter får mer information om skolskjuts 

Kultur- och bildningsnämnden har kallat till ett extrainsatt sammanträde för att få mer information om skolskjutsen.

Ledamöterna kommer få information om det aktuella läget samt kunna ställa frågor om skolskjutsplaneringen till skolskjutshandläggaren.

Vi kände att det var viktigt att samlas för att nämnden ska få information rörande skolskjutsfrågan och hur arbetet har fortlöpt, berättar Berth Falk, ordförande för kultur- och bildningsnämnden.  

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten tills första ärendet är avslutat (beroende på beslut). Antal platser är mycket begränsat. 

Kallelse till kultur- och bildningsnämndens sammanträde 4 augusti.

Senast publicerad: