Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämnden sammanträdde om skolskjutsen

Torsdag 3 augusti hade kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt sammanträde med anledning av skolskjutsen i Lekebergs kommun. Sammanträdet var öppet för allmänheten och 28 personer kom för att lyssna till diskussionerna.

Här kan du läsa protokollet från mötetPDF. I protokollet framgår vad nämnden beslutade på mötet.

Bakgrund

Det var i samband med att information om buss, linje och tider skickades ut till elever och vårdnadshavare som Lekebergs kommun blev uppmärksammade på att elever exempelvis fått långa restider och flera byten på väg till och från skolan. Vårdnadshavare har även hört av sig till kommunen och meddelat att de inte fått någon information hemskickad från Länstrafiken, som tagit över skolskjutsplaneringen från och med i år. Kommunen har satt in extra resurser för att arbeta med skolskjutsfrågan och kultur- och bildningsnämnden satte in ett extra nämndmöte för att få information och diskutera Lekebergs kommuns skolskjutsregler som skolskjutsplaneringen utgår ifrån.

Tidigare artikel om vad Lekebergs kommun gör i skolskjutsfrågan.

Information om det extrainsatta nämndmötet med kultur- och bildningsnämnden.

Information till vårdnadshavare och elever som inte har fått hem busstider för hösten.

Läs Lekebergs kommuns skolskjutsreglerPDF

Senast publicerad: 2017-08-04