Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Krisberedskapsveckan - nytt tema varje dag!

Den här veckan är det Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj som belyser vikten av hemberedskap.

Fredag: Quiz och praktiska länkar

Den här veckan har vi fokuserat på krisberedskap. Risken för att en stor kris kommer hända är inte stor, men om det händer är det viktigt att vi tänkt igenom vår beredskap. Krisberedskapsveckan avslutas med ett quiz från Försvarsutbildarna samt några länkar som kan vara bra att ha.

Tips
Webbplatsen som ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö: https://www.dinsakerhet.se/


Förmedling av information
Krisinformation.se är en webbplats och app som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris:
https://www.krisinformation.se/


Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är vårt kommunalförbund för att samverka om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet:
http://www.nerikesbrandkar.se

Kommunens hemsida
Lekebergs kommuns hemsida uppdaterar dig med aktuell information från Lekebergs kommun: www.lekeberg.se

Quiz
Svara på 10 snabba frågor för att testa om du har koll på hur du förbereder dig och bör agera vid en kris.
http://www.imagineab.se/utbildningar/forsvarsutbildarna/quiz/#/?_k=9zky22

Torsdag: Barn och kris

När man väntar barn funderar vi mycket på hur vi ska göra för att barnsäkra hemmet. På samma sätt kan du göra inför en samhällsstörning eller kris. Barn har en enorm förmåga att lära och är kreativa. Kanske kan du samtala med ditt eller dina barn om olika teman som behandlas under krisberedskapsveckan? Fråga ditt barn om han eller hon har en idé om hur ni kan förbereda er inför ett eventuellt avbrott, exempelvis vad som inte funkar när elen eller vattnet försvinner?

Du som barn kan gå med i Hitta Vilse klubben. Där kommer du att få ett och annat tips och lite idéer på experiment och sådant som du kan göra tillsammans med dina föräldrar.

Sen finns det BRIS där barn och ungdomar kan hitta stöd under en svår situation eller i sorg.

Onsdag: Frivilliga grupper i Lekeberg

Krisberedskapsveckan fokuserar på att informera medborgare om hur de kan förbereda sig på en krissituation, så att så många som möjligt klarar sig själva första dagarna vid en eventuell kris. Det finns även personer som är beredda att ta ett steg vidare - att hjälpa till under en samhällsstörning. I Lekebergs kommun har vi två grupper som är utbildade i att stödja när vanliga resurser inte räcker till.

Kommunens Posomgrupp finns för att snabbt omhänderta människor som på något sätt drabbats av en omfattande händelse och som är oskadade eller lätt skadade. Deltagare är frivilliga med olika bakgrunder som har erfarenhet eller utbildning i att ge psykologisk första hjälp.

Frivilliga resursgruppen (FRG) består av frivilliga från olika bakgrunder som kan hjälpa till på ett mer praktiskt sätt. Det kan handla om allt mellan att dela ut nödvatten till att frigöra vägar efter en storm.

Vill du vara med?

Har du intresse av att vara en resurs i krissituationer? Vill du vara med i Posom eller FRG? Ta kontakt med Information Lekeberg för att få mer information: 

information.lekeberg@lekeberg.se eller 0585-48700.

Mer information om FRG Lekeberg finns här.

Tisdag: Skyddsrum och krisberedskap

I broschyren som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB ) skickar ut denna vecka uppmanas allmänheten att ta reda på var närmaste skyddsrum ligger. Lekebergs kommun har inte många skyddsrumsplatser, vilket beror på riskbedömningen. De två skyddsrum som vi har ligger i Fjugesta, på Kyrkvägen 4-6 (20 platser) och Vallgatan 17 (36 platser). Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

Vanliga frågor och svar om skyddsrum.

Vid en störning i samhället, till exempel ett elavbrott, prioriterar kommunen troligtvis grupper som är mer sårbara. Det är därför viktigt att alla som kan förbereder sig för att klara sig själv. Tänk på hur du påverkas av ett vatten- eller elavbrott. 

Titta på filmklippet från Energimyndigheten för att få inspiration. 

Dinsäkerhet.se har också många tips. Har du frågor, till exempel efter du har läst broschyren ’Om krisen eller kriget kommer’, kan du vända dig till dem.

Måndag: Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll - ett regeringsuppdrag.

Lekebergs kommun fokuserar denna vecka på att sprida information om krisberedskap i Lekeberg via hemsida och Facebook. Ställ gärna era frågor och dela era tips med varandra!

Senast publicerad: 2018-06-01