Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Krisberedskapsveckan 2019

Någon gång händer det – frågan är bara när. Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig inför samhällsstörningar. I år äger krisberedskapsveckan rum vecka 19, 6-12 maj. Bakom kampanjen står MSB tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser runt om i landet. Lekebergs kommun fokuserar denna vecka på att sprida information om krisberedskap via hemsida och Facebook.

Detta händer i vår kommun

- Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för hushållets hemberedskap inom områdena vatten, mat, värme, kommunikation och brand. Ett nytt tema presenteras varje dag. Läs mer

- Tävla om en krislåda! Tävlingen pågår under hela veckan.

Krisberedskapsveckan 2019

Senast publicerad: