Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunfullmäktige 26 april

För att minska risken för smittspridning sammanträder kommunfullmäktige i Lekeberg digitalt måndag 26 april, klockan 17.00. Presidiet och sekreterare kommer att befinna sig i sammanträdeslokal Svartån i kommunhuset medan övriga ledamöter och ersättare deltar digitalt via Microsoft Teams.

Vi uppmanar alla att se på mötet via webbsändningen istället för att komma till kommunhuset. Detta för att minska risken för trängsel och därmed smittspridning.

Kommunfullmäktiges möte webbsänds som vanligt så att alla kan ta del av vad som sägs och beslutas. Det går att titta direkt eller i efterhand. Observera att mötet startar klockan 17.00.

Du kan även vara med som åskådare på plats men för att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten i första hand att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett annat rum i kommunhuset.

Webbsändning av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

Allmänhetens frågestund utgår på grund av covid-19

OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl. Skicka din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se och märk din fråga med ”Fråga till kommunfullmäktige”.

Dagordning och handlingar

Inför varje kommunfullmäktige skickas handlingar ut till de ledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Handlingarna, som också publiceras på hemsidan en vecka innan mötet, kan även du läsa och ta del av. I dagordningen finns information om vilka ärenden som ska tas upp för beslut. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, taxor och avgifter samt svarar på motioner som kommit in till kommunen.

Handlingar till kommunfullmäktige.

Senast publicerad: