Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Äldre kvinna och ung man kollar på en läsplatta hemma

Kommunfullmäktige 19 oktober

Allmänhetens frågestund utgår på grund av Corona. Vi uppmanar alla att titta på mötet via webbsändningen istället för att komma till Hidinge skola. Detta för att minska risken för smittspridning.

Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år.

  • 24 februari
  • 27 april
  • 15 juni
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 30 november

Mötena hålls i Hidinge skolas matsal och webbsänds så att alla kan ta del av vad som sägs och beslutas. Det går att titta direkt eller i efterhand. Du kan även vara med som åskådare på plats.

För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten i första hand att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.
Webbsändning av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

Allmänhetens frågestund utgår på grund av Corona

OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl. Skicka din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se.

Dagordning och handlingar

Inför varje kommunfullmäktige skickas handlingar ut till de ledamöter som sitter i kommunfullmäktige. Handlingarna, som publiceras på hemsidan en vecka innan mötet, kan även du läsa och ta del av. I dagordningen finns information om vilka ärenden som ska tas upp för beslut. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, taxor och avgifter samt svarar på motioner som kommit in till kommunen.

Handlingar till kommunfullmäktige.

Senast publicerad: 2020-10-13