Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunens vall erbjuds som foder

Lekebergs kommun erbjuder djurägare som är i behov av foder att ta vall från följande områden: Fjugesta södra, vid vatttenparken och vid Wennlöfs än.

Lekebergs kommun erbjuder djurägare som är i behov av foder att ta vall från de områden som kommunen förfogar över. Mängden möjligt djurfoder är begränsad och finns på tre områden runt Fjugesta. Fjugesta södra, vid vattenparken och vid Wennlöfs äng.

För mer information, kontakta Teknik och service, 0585-487 21

Senast publicerad: 2018-07-10