Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunen och Nattvandrarna tecknar partnerskap

Lekebergs kommun och Nattvandrarna har undertecknat ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Syftet med denna IOP är att Nattvandrarna, utan hyreskostnad, får tillgång till en lokal i Träffen för deras verksamhet och samtidigt gör de en samhällsinsats för hela kommunen i form av nattvandring. Verksamheten sker under Stiftelsen Nattvandrarnas ansvar.

Nattvandringen skapar trygghet, bygger relationer med barn och unga och visar på vuxenengagemang i det offentliga rummet i hela kommunen.

För ytterligare information kring samverkan och avsikten med IOP-avtal, kontakta:

Håkan Söderman (m) Kommunalråd, 0585-489 48
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

 

Senast publicerad: 2018-06-18