Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Klart med ny politisk majoritet inför kommande mandatperiod

Centerpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att bilda en ny politisk majoritet i Lekebergs kommun. Den nya majoriteten får 18 av 35 mandat i kommunfullmäktige och kommer styra Lekebergs kommun under den kommande mandatperioden

För kommunen innebär formandet av en ny majoritet en förändring från nuvarande mandatperiod då ett samarbete bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har styrt kommunens verksamhet. Nu tar förhandlingar vid om hur de olika politiska uppdragen i kommunen ska fördelas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december beslutas fördelningen av de politiska uppdragen i kommunens nämnder och bolag.

 

Senast publicerad: 2018-10-02