Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Klart med ny förskola i Fjugesta

Tisdag 2 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att bygga en ny förskola i Fjugesta. Förskolan ska stå klar senhösten 2021 och kommer bestå av sex stycken avdelningar.

Berth Falk, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, kommenterar den planerade byggnationen:

Det är mycket glädjande att den politiska majoriteten har säkerställt att kommunstyrelsen tagit beslut om en ny förskola. Antalet barn i förskoleålder ökar stadigt i Lekebergs kommun. Fjugesta utökades med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård i mars 2020 för att kortsiktig hantera den stora ökningen av förskolebarn. Lösningen var tillfällig i väntan på att den nya lokalförsörjningsplanen skulle bli klar.

Nu står det äntligen klart att vi får en ny förskola i söderområdet i Fjugesta. Det innebär också att vi får komma ur de tillfälliga lokalerna på förskolan Gunghästen, som tyvärr har vart tillfälliga under lång tid och är mycket eftersatta.

Jag är dessutom mycket glad över att den nya förskolan kommer att få ett tillagningskök. Jag ser ett stort värde i att barnen kommer få möjlighet att känna doften av nylagad mat och att maten lagas lokalt på själva förskolan.

Senast publicerad: