Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Kjell Helgesson

Kjell Helgesson har gjort årets frivilliginsats

Socialnämnden har valt att uppmärksamma det fina arbetet och tilldela Kjell Helgesson Årets frivilliginsats och en summa på 10 000 kronor som ska tillfalla ett lokalt ändamål som riktar sig till seniorer.

Det är sällan jag blir tyst!

Kjell Helgesson blev märkbart glad och rörd när Annica Zetterholm (c), Kjell Edlund (s), John Hägglöf (m) och Ann-Marie Gustafsson, förvaltningschef, kom för att berätta att socialnämnden utsett honom till pristagare av Årets frivilliginsats.

Priset delades ut med följande motivering:

”Du har blivit nominerad för dina frivilliga insatser som ger glädje och nytta åt äldre
personer i Lekebergs kommun. Detta speciella år har du, genom dina tipspromenader,
sett till att seniorer har kunnat träffats med avstånd, och fått ett avbrott i den annars
så instängda vardagen.”

Priset uppmärksammar initiativ

Årets frivilliginsats har instiftats för att kommunen har en stor verksamhet som riktar sig mot kommunens äldre invånare där vi ser ett stort ideellt arbete utföras av frivillig- och intresseorganisationer och priset ska uppmärksamma dessa insatser.

Priset delas ut till en person eller organisation som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter för seniorer i Lekebergs kommun. Insatserna ska i huvudsak ha skett ideellt.

Senast publicerad: