Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information till dig som är vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola - detta gäller höstterminen 2020.

Lekebergs kommun välkomnar alla nya och gamla elever till ett nytt läsår. Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Här kan du läsa vad som gäller inför höstterminen 2020.

Tänk på att information snabbt kan komma att ändras, du hittar aktuell och uppdaterad information på lekeberg.se samt i InfoMentor. Prata med ditt barns lärare eller pedagog om du har frågor eller funderingar. Information som berör skolstarten har skickats ut av respektive skola.

Barn som är sjuka ska vara hemma

Detta gäller för skolan

Elever i skolor ska vara hemma när de är sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om det är lindriga besvär. Elever ska vänta minst två dygn efter att man blivit frisk, innan man går till skolan. Elever som har torrhosta eller som inte känner smak eller lukt kan gå tillbaka till skolan om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjukt och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom. Observera att elever kan återgå till skolan tidigare om de har ett negativt covid-19-provsvar och om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Detta gäller för förskolan

När ett barn som går på förskola blir sjukt ska barnet stanna hemma minst två dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Barn som har varit hemma från förskolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Detta gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

Rutiner för hämtning och lämning

Hämtning och lämning sker utomhus i största möjliga mån, detta gäller både förskola och fritids. Tänk på att hålla social distans när du hämtar och lämnar ditt barn. Prata med pedagogerna om du har frågor.

Inskolningar under pandemin

De delar av introduktionen där du som vårdnadshavare deltar kommer i största möjliga mån att ske utomhus för att minska smittspridningen. Prata med pedagogerna på förskolan om du har frågor.

Påminn ditt barn om Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt och påminner barnen om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll avstånd.

Mer information om coronaviruset

Håll dig uppdaterad, information kan ändras snabbt.

Besök www.krisinformation.se för att läsa aktuell och bekräftad information från flera myndigheter.

Besök www.1177.se om du behöver råd om vård.

Besök www.lekeberg.se eller InfoMentor för att ta del av aktuell information som berör förskola och skola.

Senast publicerad: