Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Informationsmöte om ny lag för leverantörer till offentlig sektor

Den 1 april träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Nu bjuds leverantörer till offentlig sektor in till ett informationsmöte via webben.

Närbild på fingrar som knappar på tangentbord på laptop

Enligt den nya lagen om e-fakturering ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter skicka e-fakturor. Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Vad gäller efter 1 april 2019?

  • PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.
  • Fakturorna ska skickas enligt en ny elektronisk standard, om inte annan standard överenskommits.
  • Den nya europeiska standarden som ska användas i Sverige är den så kallade PEPPOL BIS fakturan.
  • Det finns möjlighet att använda PEPPOLs nätverk för kommunikation, det förenklar för både leverantörer och köpare.

Information om mötet

På informationsmötet den 22 januari kl. 9:00-10:00 kommer vi att berätta om:

Vad innebär lagkravet i praktiken?

Vad innebär det för mig som idag inte har möjlighet att sända e-fakturor?

Vad innebär att en ny europeisk standard finns och hur förhåller sig den till Svefakturan som är brett använd i Sverige?

Vad är den nya kommunikationen PEPPOL?

Informationsmötet sänds via webben


Informationsmötet är en WebbTV-utsändning. Via en länk som kommer i ett mail, efter anmälan om deltagande, kopplar man upp sig. Då kan man se informationen direkt på webben eller efteråt om det passar bättre. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor via webbTV/chat-funktionen.

Tid: Tisdagen den 22 januari kl. 9:00 till 10:00 ca.

Plats: Webb-TV utsändning

Anmälan: Anmälan görs via denna länk senast 18 januari

Här finns inbjudan i sin helhet med kontaktuppgifter Pdf, 352.2 kB.

Bakom mötet står SFTI som är en samverkan mellan Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.

_______________________________________________________________

Senast publicerad: