Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Buss som åker på en väg.

Information om skolskjuts skickas ut

Nu är skolskjutsbrev på väg till alla som har planerad skolskjuts under läsåret 2018/2019.

I brevet står vilken hållplats bussen stannar vid och vilka tider som skolskjutsen har.  
Alla bussar, och turer, kan du se på Busskartan.

Brevet är skickat till adressen som eleven har skolskjuts från. Om eleven har skolskjuts från två adresser så skickas ett brev till varje adress.

Mer information om skolskjuts kan du läsa här.

 

Senast publicerad: 2018-08-02