Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information om skolskjuts finns att hämta i vårdnadshavarportalen

Nu finns skolskjutsbrev till elever som har beviljats skolskjuts under läsåret 2020/2021 att hämta i vårdnadshavarportalen.

Brevet innehåller information om hållplats och hållplatstid. Berörda vårdnadshavare har fått en påminnelse om brevet via sms och e-post. Det skickas alltså inte ut några fysiska brev.

Logga in och se skolskjutsbrevet


Mer information

Senast publicerad: