Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Ett litet barn äter glass i solen.

Information om Lanna badgruva

Här kan du läsa om de åtgärder som kommunen vidtagit för att det ska vara rent, snyggt och tryggt vid Lanna badgruva.

Åtgärder som vidtagits under sommaren

  • Soptunnorna töms inför helgen.
  • Soptunnorna runt om Lanna badgruva har tömts lördag och söndag.
  • Ett extra sopkärl har placerats ut.
  • Extra soptömning har beställts efter helgen.
  • Personal från Lekebergs kommun har plockat skräp vid badgruvan både lördag och söndag.
  • Toaletten har städats lördag och söndag.
  • Kommunen har haft ett bra samarbete med polisen som haft extra koll under helgerna.
  • Tidigare har Lanna badgruva städats och haft sophämtning varannan vecka och extra vid behov. Under juli månad ökade sophämtning till ca två gånger i veckan.

Tryggheten vid badgruvan diskuteras med Polisen

Lekebergs kommun och Polisen har ett bra samarbete och har haft flera diskussioner om Lanna badgruva. Det har skett nedskräpning och skadegörelse på platsen.

Det är viktigt att allmänheten hör av sig till Polisen för att de ska kunna ha extra närvaro vid Lanna badgruva. Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.
Polisen når du på 114 14, eller vid en akut händelse via SOS Alarm 112.

Observera att det är absolut förbjudet att använda livbåten till annat än för livräddning. Skulle en olycka inträffa och livbåten inte står där den ska vara så kan det gå väldigt illa. 

En person står i förgrunden till en upplyst badgruva.

Information om Lanna badgruva

Lanna badgruva är idag en populär badplats i Lekebergs kommun men var från början ett kalkstensbrott. I den södra delen av Lanna finns mycket kalksten och skiffer i marken och fram till 60-talet bröts kalksten för tillverkning av bland annat byggnadssten och cement. I området kring Lanna finns flera gamla skiffer- och kalkbrott där man tydligt kan se spår av den gamla industrin. Cementfabrikens största kalkbrott är det som idag är Lanna badgruva.

Vid badgruvan hålls också flera festligheter och tillställningar varje år. Bland annat firas våren in varje Valborg. Bilden ovan är från en ljusfest där ståklastare med ljus i olika färger speglade sig över badgruvans väggar och vatten.

Promenadväg runt Lanna badgruva.

Senast publicerad: 2018-08-30