Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information om förskoleplatser inför hösten 2019

På grund av högt tryck på förskolan i Fjugesta erbjuds nu ett fåtal barn tillfällig placering på förskolan i Mullhyttan från och med hösten 2019. Kommunen planerar för att utöka antalet platser i Fjugesta till vårterminen 2020.

Tanken är att bilda en temporär grupp på förskolan i Mullhyttan med ett fåtal barn från Fjugesta tills det finns en lokal vårterminen 2020. Då ska barngruppen och personal flytta över till Fjugesta.

- Mullhyttan är en bra lösning ur ett barnperspektiv eftersom  att det finns en etablerad förskoleverksamhet där. Det blir mindre bekvämt för de föräldrar som får en längre väg att åka för att skjutsa sina barn till och från förskolan. Dock är det under en begränsad period i avvaktan på en utökning i Fjugesta säger Monica Skantz, förvaltningschef, kultur- och bildningsförvaltningen.

Berörda vårdnadshavare är informerade och kallade till ett föräldramöte måndag 24 juni.

Senast publicerad: