Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

I mötet med barn och unga i kris - vill du engagera dig?

Torsdag 19 april organiserades en föreläsning om barn och unga i kris. Lovisa Bonerfält (Leg. psykoterapeut och socionom) berättade på ett lättillgängligt sätt hur man utifrån modern forskning på bästa sätt kan stödja ett barn i en krissituation. Vill du engagera dig?

Kommunens Posom-grupp finns för att snabbt omhänderta människor som på något sätt drabbats av en omfattande händelse, men som inte är fysiskt skadade eller lätt skadade.

Föreläsningen berörde också på vilket sätt vuxna som möter barn och unga i utsatta situationer påverkas och varför det är viktigt att ha en medvetenhet gällande detta.

Med mer kunskap i ämnet har Posom-gruppen nu bättre möjlighet att stödja när det behövs.

Har du intresse att kunna stödja i krissituationer och vill du vara med i Posom-gruppen?

Ta kontakt med Information Lekeberg för att få mer information. infolekeberg@Lekeberg.se eller 0585-48700.

 

Senast publicerad: 2018-04-24