Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Dator och två händer

Högstadiet återgår till vanlig undervisning

Från och med måndag 25 januari återgår Lekebergsskolan 7-9 till vanlig undervisning på skolan.

Lekebergs kommun hade redan före jullovet en mycket låg smittspridning. Beslutet om fjärrundervisning togs i förebyggande syfte, utifrån en oro om en eventuell ökad smittspridning efter jul- och nyårshelgen. Statistik från Region Örebro läns smittskyddsläkare visar inte på någon ökad smittspridning, därför hävs beslutet om fjärrundervisning för Lekebergsskolan 7-9. Arbetet med att förbygga smittspridning fortgår löpande på olika sätt i samtliga verksamheter.

Information har gått ut till elever och vårdnadshavare via InfoMentor.

Kontakta mentor eller skolans expedition om du har några frågor.

Senast publicerad: