Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Hjälp oss tycka till om våra cykelmöjligheter genom att besvara Cykelfrämjandets enkät ”Cyklistvelometer” för 2022.

Enkäten är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad du som cyklist själv tycker om de nuvarande cykelmöjligheterna. Resultatet av enkäten kan även användas för att komplettera kommunens bild av cykling och hur vidare vi arbetar för att främja ett aktivt cyklande. Du kan besvara enkäten fram tills den 31 augusti.

Senast publicerad: