Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Håkan och Gunnel Wahlstedt har utsetts tills Årets Företagare i Lekeberg

Håkan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge Gård AB, tog tidigare idag emot utmärkelsen Årets Företagare i Lekeberg som Företagarna delar ut.

Motiveringen

Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets Företagare till upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruksverksamhet.

Med stort engagemang och idérikedom har de över tid utvecklat en hållbar verksamhet med hög kunskap, miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

Som pilotgård för Odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom lantbruket genom biodiversitet som lärkrutor, bra växtnäringsutnyttjande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner, säker hantering av bekämpningsmedel och drivmedel med mera.

De har på ett framgångsrikt sätt, lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg antibiotikaanvändning samt produktion av växtodling - spannmål och potatis - med stor hänsyn tagen till miljövärden. 

Senast publicerad: 2018-06-13