Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gemensam långsiktig verksamhetsutveckling för utbildning

Vid onsdagens nämndsammanträde inom kultur- och bildning gjordes en uppföljning av vårterminens kunskapsresultat i form av de nationella proven och betygen. Mycket glädjande visar det att många resultat förbättrats, exempelvis höjde eleverna i årskurs 9 sitt meritvärde till 224,41.

Som ett led i utvecklingsarbetet för bl.a. förbättrade resultat, så hade all personal inom kultur- och bildningsförvaltningen, nämndens politiker och personal inom serviceenheten, såsom vaktmästeri och lokalvård, gemensam upptakt på Örebro universitet inför skolstarten.

Psykolog och doktorand Lilian Berggren gav en grund till det gemensamma långsiktiga utvecklingsarbetet med Vägledande samspel så att barn, ungdomar och elever i Lekebergs kommun ska få det bästa bemötandet i våra verksamheter. Innehållet grundar sig på den samlade bearbetningsprocess som gemensamt gjorts av framkomna "nulägesbilder", prioriteringar av fokusområden, formande av kännetecken i ex. barn- och elevsyn och syn på kunskaper och lärande samt prövande av form och forum i utvecklingsarbetet.

En aula med åhörare som lyssnar på en föreläsare.

Senast publicerad: 2017-09-01