Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Fritidsgårdarna öppnar igen

17 april öppnar fritidsgårdarna som på grund av coronapandemin har varit stängda. Omfattande åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning.

Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv tror vi att det är bra att de forum som finns för unga kan hålla öppet om det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ser vi att det blir problem att hålla rekommendationerna så tar vi ett nytt beslut om fritidsgårdarna ska vara öppna eller inte.

Exempel på åtgärder för att minska risken för smittspridning

  • Vi planerar i första hand för uteaktiviteter
  • Vi räknar antalet ungdomar som befinner sig i lokalen
  • Vi avbokar alla aktiviteter som innebär nära kontakt
  • Vi tejpar upp avstånd vid kiosk och andra platser där det kan bildas kö
  • Vi möblerar om för att lättare kunna hålla avstånd
  • Vi samtalar med ungdomarna om de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med

 

Senast publicerad: