Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En kvinna i rutig skjorta slipar ett staket.

Fortsatt långa handläggningstider för bygglov

Den senaste tiden har mängden bygglovsansökningar ökat mycket kraftigt. Det innebär att du kan få vänta längre än normalt innan du får svar på din ansökan.

Under 2020 har det inkommit fler bygglovansökningar än förväntat. Detta innebär dessvärre att handläggningstiden för bygglov kommer att vara avsevärt längre än normalt framöver. Den stora belastningen har även påverkat byggförvaltningens möjlighet att tillhandahålla god service, möjligheten att svara på telefonsamtal och mail är i dagsläget mycket begränsad. Byggförvaltningen ber om förståelse för detta och kommer att arbeta för att göra handläggningstiderna så korta som möjligt.

Mer information

Sydnärkes byggförvaltning

Senast publicerad: