Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Tonåring som studerar hemma

Fortsatt fjärrundervisning för Lekebergsskolan 7-9

Utifrån Regionens bild av smittläget i länet och i Lekebergs kommun samt utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer om förebyggande åtgärder inom skolan, bedömer förvaltningen att det är rimligt att fortsätta med rullande fjärrundervisning var tredje dag för att minska antalet personer som vistas i skolans lokaler samtidigt.

Till och med fredag 4 juni gäller följande beslut för Lekebergsskolan 7-9:

• En årskurs är hemma varje dag i ett rullande schema.
• Eleverna och lärarna jobbar utifrån det schema som gäller för ordinarie undervisning. Lärare och elever är skilda i rum men inte i tid.
• Lektioner genomförs på nätet i realtid med närvarokontroll.
• Vårdnadshavare och elever har möjlighet att kontakta ansvarig mentor via Teams, telefon eller mejl.
• Rektor beslutar löpande om enskilda elevers närvaro i skolan i stället för fjärrundervisning utifrån individuella behov. Rektor beslutar också vilken årskurs som närvarar i skolan vilken dag.

Med utgångspunkt i ovanstående ser turordningen vecka 22 ut enligt följande:

  • mån åk 8
  • tis åk 7
  • ons åk 9
  • tor åk 8
  • fre åk 7

Alla elever måste ha ständig tillgång till sin elevdator för att detta ska fungera. Om problem med datorerna uppstår, kontakta elevens lärare.


Senast publicerad: