Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Första spadtaget för Lekebergsskolan F-9

Idag tog Berth Falk, ordförande för kultur- och bildningsnämnden, det första spadtaget för Lekebergsskolan F-9. På plats fanns även elever och lärare. Nu är bygget igång och snart kommer en ny skola att växa fram.

Första byggetappen handlar om att bygga en helt ny skolbyggnad för årskurs 1-6. Två andra byggnader som tillhört årskurs 4-6 ska renoveras. Under sommaren har tillfälliga lokaler och skolgård iordningställts på Rinkenområdet för elever i årskurs 4-6. Där ska eleverna gå fram till deras nya skola står klar 2021.

När den första etappen är klar påbörjas byggnationen av skolrestaurangen. Byggnationen avslutas med en förändring av idrottshallen. Lekebergsskolan F-9 kommer att ge plats till 830 elever.

Här hittar du mer information om byggnationen av Lekebergsskolan F-9

Första spadtagen till Lekebergsskolan tas av Berth Falk tillsammans med lärare och elever.

Senast publicerad: