Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Företagen i Lekeberg har det tufft men ser ändå möjligheter

Näringslivet är viktigt för Lekebergs kommun och för några veckor sedan skickade Lekeberg ut en enkätundersökning till företag i kommunen för att stämma av hur företagen har påverkats av Coronapandemin.

Resultatet visar att många av företagen har det tufft och att det finns en vilja och positiv attityd kring samverkan, säger Maria Comstedt, näringslivskoordinator.

Undersökningen visade att 41% av företagen inte bedömer sig har påverkats och 39% svarade att det går sämre. De branscher som går mycket sämre är företag inom besöksnäring. Den personalåtgärd som har behövt vidtas är främst permittering.

Det är glädjande att inget företag ännu har behövt varsla och att det trots krisen är 22 % av företagen som är i behov av personal, säger Gustav Olofsson, kommundirektör.

Enkäten visar att det största behovet av personal finns inom bygg/entreprenad, industri/tillverkning samt att besöksnäringen söker sommarpersonal.

Det är ju tydligt att det är tufft för företagen – men jag blir glad över att företagen vill samarbeta och hitta lösningar tillsammans med kommunen för det vill vi också, säger Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande, förhoppningsfullt.

Undersökningen visade att 41% av företagen inte bedömer sig har påverkats och 39% svarade att det går sämre.

Senast publicerad: