Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Företagare, vad tycker du?

Vad tycker du om kommunens näringslivsfunktion? Vi vill veta vilket värde funktionen tillför dig och din verksamhet idag samt vilka önskemål du har på samarbetet framöver.

Dina synpunkter som företagare i Lekebergs kommun är viktiga! Vi vill därför be dig om att svara på några frågor, dina svar kommer vara vägledande för Lekebergs kommun och ge en input på de förväntningar du har på en näringslivsfunktion i kommunen. Enkäten består av ett fåtal frågor och tar bara några minuter att svara på.

Vi önskar ditt svar senast den 24 juni. En sammanställning från samtliga svarande kommer presenteras på Lekebergs kommuns hemsida. I denna sammanställning kommer du vara anonym, det är din information som är viktig.

Klicka här för att komma till enkäten

Tack för ditt engagemang!

Senast publicerad: