Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förändringen av skolskjutsen i Lekebergs kommun

Information till dig som vårdnadshavare och elev utifrån de frågor, och den oro som det har skapat, som kommunen har tagit del av den senaste tiden.

Lekebergs kommun har inför det här läsåret tagit hjälp av Region Örebro län och Länstrafiken för att förbättra planeringen av skolskjutsen för kommunens cirka 500 skolskjutselever.
Planeringen har utgått från kommunens skolskjutsregler. Det har nu visat sig att en del elever har fått skolskjutsar som inte fungerar i praktiken, med flera byten och långa restider. Det var absolut inte kommunens avsikt med reglerna, eller det nya sättet att planera skolskjutsen. Att detta har skapat oro hos både vårdnadshavare och elever är något som vi har stor förståelse för.

Håkan Söderman, ordförande för kultur- och bildningsnämnden, kommer att kalla nämnden till ett extra sammanträde kommande vecka med anledning av den nu uppkomna situationen.

Lekebergs kommun var medveten om att Länstrafiken striktare skulle följa de regler som kommunen har satt upp, exempelvis att elever skulle kunna få gå längre sträckor till busshållplatsen så att bussarna inte behöver stanna lika ofta. Däremot så var vi inte medvetna om hur många byten vissa elever skulle få, eller hur långa restiderna skulle bli.

Det är först nu när föräldrar och vårdnadshavare har hört av sig som kommunen har blivit medveten om situationen. Vi har i nuläget inte hela bilden klar, eller vetskap om hur många som berörs. Lekebergs kommun tar situationen på största allvar och har satt in extra resurser som håller på att titta på hur vi ska lösa detta på bästa sätt.

Kontakt

Eftersom det är regionen som har gjort planeringen så uppmanar de att man i första hand hör av sig till dem via Länstrafikens kundcenter om man har frågor om skolskjutsen eller om man inte har fått något besked ännu. 

Telefon: 0771-55 30 00
Öppet måndag till söndag.

Kontakt med Länstrafikens kundcenter ska även tas vid

  • Frågor kring skolskjutsarnas resväg och hållplatser
  • Frågor kring linjetrafikens resväg och hållplatser
  • Synpunkter på linjesträckning

När det gäller frågor och synpunkter på kommunens skolskjutsregler så kontaktar du Lekebergs kommun.

Håkan Söderman
Ordförande, kultur- och bildningsnämnden
Telefon: 0585-489 48

Maria Bäcklin
Förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen
Telefon: 0585-487 50

Senast publicerad: 2017-07-26