Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förändrat ledarskap för socialförvaltningen i Lekebergs kommun

Socialförvaltningen, med verksamheter så som hemtjänst, äldreboende, LSS och individ- och familjeomsorg befinner sig i en utvecklingstid. Ökande behov hos invånarna, minskande andel av befolkningen i arbetsför, och därmed skattebetalande ålder samt ökande konkurrens om arbetskraft ställer stora krav på förvaltningsledningens ledarskap för förvaltningens utveckling och ett bra samspel med de politiker som ansvarar för verksamheten. För att klara av att driva utvecklingen av verksamheten bedömer den politiska majoriteten i Lekebergs kommun att ett förändrat ledarskap över förvaltningen är nödvändig. Detta innebär att Anneli Carlsson kommer att lämna sitt uppdrag som förvaltningschef.

- Eftersom vi har olika bild av hur utvecklingen av verksamheten ska bedrivas så kommer Anneli Carlsson att få lämna rollen som förvaltningschef, säger Henrik Hult, (c) ordförande för socialförvaltningen.

Detaljerna kring villkoren för avslutningen av uppdraget som förvaltningschef samt vem som kommer ersätta Anneli Carlsson i rollen som förvaltningschef är ännu inte klara.

- Diskussioner om att finna en överenskommelse har inletts och när det är klart kommer vi att gå vidare med att planera för en nyrekrytering och en tillfällig lösning under tiden som rekryteringen pågår, säger Martin Willén, kommundirektör i Lekebergs kommun.

Senast publicerad: 2018-02-21