Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Flygningar på låg höjd i Lekeberg

Karta för geomätningar

Från 14 maj och cirka tre månader framåt utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg, geofysiska flygmätningar i ett område som berör delar av Lekebergs kommun.

Den 14 maj och tre månader framåt utförs flygmätningar i delar av Örebro, Västmanlands och Östergötlands län.

Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

Information om flygningarna kommer att finnas på SGU:s webbplats.


 

Senast publicerad: 2018-05-09