Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Tonåring som studerar hemma

Fjärrundervisning för Lekebergsskolan 7-9 med start 15/3

De senaste veckorna kan vi se en ökad smittspridning i kommunen. Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer om förebyggande åtgärder inom skolan bedömer vi att det är rimligt att vi går över till årskursvis rullande fjärrundervisning var tredje dag fram till 26 mars för att minska antalet personer som vistas i våra lokaler samtidigt.

Från och med måndag den 15/3 t.o.m. 26/3 2021 gäller följande beslut för Lekebergsskolan 7-9:

• En årskurs är hemma varje dag i ett rullande schema.
• Eleverna och lärarna jobbar utifrån det schema som gäller för ordinarie undervisning. Lärare och elever är skilda i rum men inte i tid.
• Lektioner genomförs på nätet i realtid med närvarokontroll.
• Vårdnadshavare och elever har möjlighet att kontakta ansvarig mentor via Teams, telefon eller mejl.
• Rektor beslutar löpande om enskilda elevers närvaro i skolan i stället för fjärr-undervisning utifrån individuella behov. Rektor beslutar också vilken årskurs som närvarar i skolan vilken dag.

Med utgångspunkt i ovanstående ser nästa veckas turordning ut så som följer:

• Måndag den 15/3: Åk 9 hemma
• Tisdag den 16/3: Åk 8 hemma
• Onsdag den 17/3: Åk 7 hemma
• Torsdag den 18/3: Åk 9 hemma
• Fredag den 19/3: Åk 8 hemma

Beslut om efterföljande veckas turordning meddelas torsdagen den 18/3.

Alla elever måste ha ständig tillgång till sin elevdator för att detta ska fungera. Om problem med datorerna uppstår, kontakta elevens lärare.

Senast publicerad: