Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Tonåring som studerar hemma

Fjärrundervisningen för Lekebergsskolan 7-9 förlängs ytterligare

Fjärrundervisningen för Lekebergsskolan 7-9 förlängs fram till och med 12 maj.

Till och med fredag 12 maj 2021 gäller följande beslut för Lekebergsskolan 7-9:

• En årskurs är hemma varje dag i ett rullande schema.
• Eleverna och lärarna jobbar utifrån det schema som gäller för ordinarie undervisning. Lärare och elever är skilda i rum men inte i tid.
• Lektioner genomförs på nätet i realtid med närvarokontroll.
• Vårdnadshavare och elever har möjlighet att kontakta ansvarig mentor via Teams, telefon eller mejl.
• Rektor beslutar löpande om enskilda elevers närvaro i skolan i stället för fjärrundervisning utifrån individuella behov. Rektor beslutar också vilken årskurs som närvarar i skolan vilken dag.

Med utgångspunkt i ovan ser vecka 18 ut så här:
Måndag 3/5: Åk 8 hemma
Tisdag 4/5: Åk 7 hemma
Onsdag 5/5: Åk 9 hemma
Torsdag 6/5: Åk 8 hemma
Fredag 7/5: Åk 7 hemma

Vecka 19 ser ut så här:
Måndag 10/5: Åk 8 hemma
Tisdag 11/5: Åk 9 hemma
Onsdag 12/5: Åk 7 hemma

Skolan återgår till normal undervisning måndag 17 maj om inget nytt beslut tas.

Alla elever måste ha ständig tillgång till sin elevdator för att detta ska fungera. Om problem med datorerna uppstår, kontakta elevens lärare.

Senast publicerad: