Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Feriepraktik för ungdomar

Nu är det dags att ansöka om feriepraktik till sommaren 2019.

Lekebergs kommun anordnar feriepraktik för ungdomar och alla är garanterade en plats. Målet med ferieverksamheten är att ge ungdomar möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.

Varje plats utgörs av 80 timmar. Arbetsplatserna avgör hur dessa timmar förläggs. Det kan vara två veckors heltidsarbete, fyra veckors halvtidsarbete eller annan lösning som passar arbetsplatsen. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma på vissa arbetsplatser. Lönen inkluderar semesterersättning.

Vem kan få en praktikplats?

  • ungdomar som fyller 16 år före den 1 juli 2019 och som ej har fyllt 18 år innan den 1 juli 2019
  • är folkbokförd i kommunen
  • inte kommer att ha något annat feriearbete

Vi vill ha din ansökan senast 17 mars.

Ansök via länken

Senast publicerad: 2019-02-08