Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Familjecentral öppnas i Fjugesta

10 mars tar kommunstyrelsen beslut om att öppna en familjecentral i Fjugesta. I familjecentralen kommer både BVC, MVC och öppen förskola att finnas.

Det är majoriteten, bestående av Centerpartiet och Socialdemokraterna som nu lägger fram förslaget om en familjecentral i Fjugesta.

Familjecentralen kommer att samlokaliseras i primärvårdens lokaler i Fjugesta och riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn mellan 0-6 år. Familjecentralen kommer när den står färdig att innehålla barnavårdscentral (BVC), mödravårdscentral (MVC), öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Senast publicerad: