Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Fallskadorna minskade inte trots insats

Lekebergs kommun förändrar nu det fallpreventiva arbetet sedan en utredning visat att Fixarservice, som bedrivits sedan 2012, inte har minskat fallskadorna bland äldre.

När Lekebergs kommun startade upp Fixarservice för nio år sedan så var det för att minska fallskadorna bland äldre. Via Fixarservice kunde man få hjälp med att byta glödlampor, byta gardiner eller ta ner saker från höga skåp etc. Fixarservice har hela tiden drivits som en arbetsmarknadspolitisk insats med deltagare från arbetsförmedlingen. När Fixarservice utformades så var det en bra aktivitet för arbetslösa så som arbetsmarknaden och lagstiftningen såg ut då. Idag har även det förändrats och insatsen bidrar inte till att snabbare få ut arbetslösa i arbete.

Politiskt beslut att avsluta Fixarservice och se över de fallpreventiva insatserna

Kommunstyrelsen fattade den 14 september beslut om att avsluta Fixarservice baserat på att insatsen inte har gett avsedd fallpreventiv effekt och inte heller längre är en bra arbetsmarknadsinsats.

Socialnämnden fick samtidigt i uppdrag att se över kommunens fallpreventiva arbete.

Senast publicerad: