Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Eld som brinner.

Extremt stor brandrisk under helgen 3-5 augusti  

I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, från Örebro och söderut. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på sin hemsida.

Information från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, om de extremt höga brandriskvärdena i södra och mellersta Sverige.

I hela Örebro län är det eldningsförbud. Länsstyrelsen avråder även alla från att grilla på egen tomtmark. Avrådan baseras på hur läget ser ut just nu i Örebro län.

Senast publicerad: 2018-08-03