Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Extra nämndmöte angående skolskjuts

Torsdag 3 augusti har kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt nämndsammanträde. Mötet är öppet för allmänheten som får komma och lyssna.

Med anledning av höstens skolskjuts har kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt sammanträde där nämndens ledamöter kommer att få information om, samt diskutera, skolskjutsen i Lekebergs kommun.

Mötet är öppet för allmänheten som får komma och lyssna.

Datum: torsdag 3 augusti
Tid: 14.30-16.30
Plats: Träffen (Lindens samlingssal)
Se kallelsen som gått ut till nämndens ledamöter.PDF

Information om öppna nämndsammanträden

Kultur- och bildningsnämnden har alltid öppna nämndsammanträden. Det innebär att allmänheten är välkommen att komma dit och följa mötet på plats. Lekebergs kommun vill särskilt poängtera att det inte är någon öppen frågestund där allmänheten kan ställa frågor, utan man är välkommen som åhörare.

Senast publicerad: 2017-08-03