Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Enkät om det lokala företagsklimatet

I början av januari skickades en enkätundersökning ut till företagarna i kommunen. Via svaren kan Lekebergs kommun skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring det lokala företagsklimatet.

Bild på kaffe, diagram och laptop

Den 2 januari 2019 skickade Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv ut den årliga enkäten om det lokala företagsklimatet.

Resultatet används i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Sveriges kommuner. 

Genom att svara på enkäten ökar förutsättningarna för att skapa dialog kring de områden som behöver förbättras.

Läs mer på www.foretagsklimat.se

Senast publicerad: 2019-01-15