Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

En avdelning på Linden står redo för att kunna vårda patienter med covid-19

En avdelning har gjorts om dels för att kunna vårda de som kommer från sjukhuset och dels för de som har vårdats hemma men som behöver få ytterligare hjälp. Avdelningen står redo att öppna direkt om behovet skulle uppstå.

Avdelningen är ett komplement till sjukvården. Här kan vi vårda dem som är för friska för att vara kvar på sjukhus men för sjuka för att vårdas i hemmet, berättar Monika Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Lekebergs kommun.

Det är på förfrågan från Region Örebro län som avdelningen på Linden har ställts i ordning. Avdelningen har plats för 8 personer, med möjlighet till fler platser om det skulle komma ett utökat behov.

Bara personer med konstaterad smitta kommer vårdas på avdelningen

Smittan skall vara konstaterad för att en person ska beviljas plats på avdelningen. Det är en sjuksköterska som gör bedömningen om personen har behov av plats och personen blir beviljad plats enligt hälso- och sjukvårdslagen. Personalen arbetar enbart på covid-avdelningen, de går inte emellan avdelningar.

Stort engagemang bland personalen

Medarbetarna fick frågan om de kunde tänka sig att arbeta på covid-avdelningen, och 12 peroner anmälde sig. Så avdelningen bygger på frivillighet och ett stort engagemang, berättar Kristina Michaelsen, enhetschef på Linden.

Den tilltänka personalen har träffats med kommunens medicinskt ansvarig sjuksjöterska, MAS, smittskyddet och har haft möjlighet att ställa alla sina frågor. De har också genomgått webbutbildningar med fokus på covid-19. Grundarbetet består i hur man arbetar rätt utifrån basala hygienrutiner och rätt användning av skyddsutrustning.

Vi har även gjort ett omfattande arbete gällande riskbedömning för covid-avdelningen som vi arbetat fram tillsammans med de fackliga företrädarna. Skulle vi få ett utbrott så har vi förberett oss hur vi skall gå tillväga, säger Kristina Michaelsen.

 

Senast publicerad: